Uppsala Torngatan – Räckesglas – Glaspartier på räcket

12.3.2019